Tra cứu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Từ khóa tìm kiếm :


"Hướng dẫn: Bạn có thể nhập Họ tên, số CMND, hoặc số Sổ BHXH để tìm kiếm người lao động"


Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Sổ BHXH Ngày hưởng trợ cấp Số tháng hưởng